به روز رسانی های داشبورد تاکسی یاب آکاف

از امکاناتی که به تازگی در داشبورد پورتال تاکسی یاب آکاف تعریف شده است، می توان به بررسی وجوه واریزی اشاره کرد.

پس از ورود به بخش مدیریت پورتال، در صفحه اصلی بخشی وجود دارد که می توان جمع واریز به حساب های روز را در آن مشاهده کرد.

پس از ورود به این بخش ریز تراکنش های واریزی قابل مشاهده است. همچنین در همان صفحه اصلی پورتال جمع واریزی های یک ماه به همان شکل و امکاناتی که برای واریزی های روز به آن اشاره کردیم، در بخش "داشبورد این ماه" قرار داده شده است.

اضافه کردن این دو بخش علاوه بر امکان مشاهده ریز پرداختی های روز و ماه، به بررسی عملکرد مالی و تحلیل آن کمک می کند.

اخبار - دسته بندی