مدیریت نمایندگان در پورتال تاکسی یاب آکاف

در این بخش از پنل مدیریت تاکسی یاب آکاف، امکان ایجاد نمایندگی ها فراهم شده است. در این بخش نام آژانس مورد نظر را با ذکر جزئیات آدرس و شماره تماس به ثبت می رسانید.

پس از آن با کلیک مسافر بر روی آیکن مشخص شده، لیست آژانس های به ثبت رسیده با ذکر میزان فاصله به نمایش گذاشته خواهد شد.

اخبار - دسته بندی