از امکاناتی که به تازگی در داشبورد پورتال تاکسی یاب آکاف تعریف شده است، می توان به بررسی وجوه واریزی اشاره کرد.

پس از ورود به بخش مدیریت پورتال، در صفحه اصلی بخشی وجود دارد که می توان جمع واریز به حساب های روز را در آن مشاهده کرد.

در هنگام استفاده از اپلیکیشن مسافر تاکسی یاب آکاف، پس از ورود و انتخاب مبدا روی نقشه، تعداد رانندگانی که در آن حوالی حضور دارند بر روی اپلیکیشن قابل مشاهده است.

 

یکی از بخش هایی که در قسمت مدیریت رانندگان به تازگی اضافه شده است، گردش مالی است. در ستون عملیات با ورود به این بخش گردش مالی راننده موردنظر قابل مشاهده بوده و همچنین پس از ورود به گردش مالی امکان افزودن تراکنش جدید و واریز مبلغی به حساب این شخص وجو دارد.

شروع کار با پورتال تاکسی یاب آکاف

با تبلیغات هدفمند فقط جذب راننده را هدف بگیرید و با انتشار وب سایت اپلیکیشن از رانندگان و افراد متقاضی بخواهید به سایت شما مراجعه و ثبت نام الکترونیکی خود را انجام دهند. همانطور که می دانید با ورود به منو همکاری با ما می توانند فرم تقاضای ثبت نام به عنوان راننده را پر نمایند.